BEST S.A.

ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia

praca@best.com.pl
+48 (58) 769 92 99

BEST S.A. Centrum Usługowe w Elblągu

ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg

praca.elblag@best.com.pl
+48 (58) 769 92 00

Skontaktuj się z nami

* Zostałem poinformowany, że:

  • a) moje dane osobowe podane w formularzu powyżej, będą przetwarzane przez BEST SA (dalej: BEST) z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A (inspektor ochrony danych: iod@best.com.pl), w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, do czasu jej udzielenia, a następnie do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • b) moje dane osobowe mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom lub podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz BEST SA usługi: informatyczne, archiwizacji dokumentów,
  • c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie;
  • d) mogę skorzystać w dowolnym momencie z prawa dostępu do danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu, jak również otrzymania kopii tych danych, prawa do sprostowania lub uzupełnienia treści danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych i prawa do usunięcia danych osobowych, prawa do sprzeciwu . Jeżeli dane są nieprawidłowe lub brak jest podstaw prawnych do przetwarzania danych mogę skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. Żądania realizacji praw powinny zostać skierowane do BEST SA, na adres email: iod@best.com.pl lub w drodze korespondencji tradycyjnej wysłanej na adres administratora: BEST SA ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg.